Játékszabályzat és részvételi feltételek - az Alitalia és a repjegy.hu közös nyereményjátéka

1. A Nyereményjáték  szervezője: a repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-online Kft. (székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9., adószám: 13960203-2-41 – a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Játék főbb szabályai: a nyereményjáték időtartama: 2016. augusztus 24.-szeptember 7.
A sorsolás időpontja: 2016. szeptember 8.

A játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki regisztrálja magát a játék felhasználói közé, és helyesen megválaszolja a játék oldalán megjelenő 3 kérdést. A játékos elfogadja, hogy a regisztráció egyben a játékszabály és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti, valamint feliratkozást a repjegy.hu hírleveleire. A játékos regisztrációjával hozzájárul, hogy a játékban megadott adatait a játékot szervező Weco-Online Kft. marketing célokra felhasználja, valamint a megadott elérhetőségeken üzleti ajánlattal megkeresse. A nem valós személyes adatokat megadó játékosokat, valamint a többszörösen regisztráló személyeket kizárjuk a sorsolásból.

3. Nyeremény: A játék lezárását követően a helyes választ adó regisztrált felhasználók között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

Alitalia ajándékcsomag, mely tartalma:  repülőgép model, multi charger, termosz, falióra, irattartó táska

A Weco-Online Kft. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.
A nyeremények készpénzre át nem válthatók.

4. A nyertes kiválasztása, sorsolás: A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik.
A sorsolás időpontja: 2016. szeptember 8. A sorsolás helye: Weco-Online Kft. 1053, Budapest, Kossuth Lajos u. 7-9.

A sorsolás során egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Amennyiben az e-mail-es megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.
A sorsolás eredményéről minden játékost e-mailben értesítünk. A nyertes neve megtekinthető lesz a repjegy.hu weboldalon is.

5. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A felmérés beküldésével a Játékosok az Adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályzatot a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

- nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza,

- a felmérésben megadott név és e-mail cím a sorsolás lebonyolítása során felhasználásra kerülnek,

- a nyertes/ tartaléknyertes személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.

6. Adatkezelés: A Játékos a nyereményjátékra a név, e-mail cím, mint személyes adatok megadásával regisztrálhat. A regisztrációval a Játékos hozzájárul, hogy adatait a Weco-online Kft. Marketing kampányaihoz, hírlevelének kiküldéséhez felhasználja. Ezen túl a regisztráció során megadott adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, harmadik fél felé nem adja át. A Szervező adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. A Szervező adatkezelési szabályzata a h https://www.repjegy.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen érhető el. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.