Untitled-1

Nyereményjáték részvételi feltételek

„A REPJEGY.HU ELREPÍTI ÁLMAI ÚTI CÉLJÁRA -2017” NYEREMÉNYJÁTÉK


1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. 9. em, adószám: 10331615-2-41 – a továbbiakban: “Szervező”).


2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2017. szeptember 4.-október 1. A sorsolás időpontja: 2017. október 4.


3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, aki

- adatai (teljes név és email cím) megadásával regisztrálja magát a játék felhasználói közé,
- megad egy általa választott úti célt, amely egyúttal - a nyertes esetében - a nyereményutazás úti célja is lesz, és
- elfogadja, hogy a regisztráció egyben a játékszabály és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti, valamint feliratkozást a repjegy.hu hírleveleire.

A Játékból ki vannak zárva a Weco-Travel Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A játékos regisztrációjával hozzájárul, hogy a játékban megadott adatait a játékot szervező Weco-Travel Kft. marketing célokra felhasználja, valamint a megadott elérhetőségeken üzleti ajánlattal megkeresse.

A játékban való részvételre egy személy csak egyszer regisztrálhat. A nem valós személyes adatokat megadó játékosokat, valamint a többszörösen regisztráló személyeket a Szervező kizárja a sorsolásból.


4. A NYEREMÉNY

A játék lezárását követően a fenti részvételi feltételeknek megfelelő játékosok között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:
Retúr repülőjegy 2 fő részére a játék során a felhasználó által kiválasztott úti célra, budapesti indulással, előzetesen egyeztetett időpontban. A nyeremény tartalmazza a kapcsolódó repülőtéri illetékeket és díjakat, és legfeljebb 500 000 Ft összeghatárig használható fel, az ezen felüli esetleges különbözetet a nyertesnek kell állni. A nyeremény a repülőjegyen kívül további, kiegészítő szolgáltatásokat (pl. szállás, repülőtéri transzfer, biztosítás) nem tartalmaz!

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.

A nyereményre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel.

A Weco-Travel Kft. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.

5. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS

A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik.

A sorsolás időpontja: 2017. október 4.

A sorsolás helye: Weco-Travel Kft. irodája,  1053, Budapest, Kossuth Lajos u. 7-9.

A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Amennyiben az e-mail-es megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.
A sorsolás eredményéről a Szervező minden játékost e-mailben értesít. A nyertes neve megtekinthető lesz a repjegy.hu weboldalon.


6. ADATKEZELÉS

A Játékos a nyereményjátékra a név, e-mail cím, mint személyes adatok megadásával regisztrálhat. A regisztrációval a Játékos hozzájárul, hogy adatait a Weco-Travel Kft. marketing kampányaihoz, hírlevelének kiküldéséhez felhasználja. Ezen túl a regisztráció során megadott adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, harmadik fél felé nem adja át. A Szervező adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. A Szervező adatkezelési szabályzata a https://www.repjegy.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen érhető el. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A felmérés beküldésével a Játékosok az Adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályzatot a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
- nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza,
- a felmérésben megadott név és e-mail cím a sorsolás lebonyolítása során felhasználásra kerül,
- a nyertes/ tartaléknyertes személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.